SolarPods light

Privacy Beleid

Solarpods.nl is een bedrijf dat zich richt op verkoop, installatie, onderhoud en reparatie van zonnepanelen en energieopslagsystemen. Wij stellen de volgende verklaring op met betrekking tot de privacy van onze klanten.

Solarpods.nl respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van de website. Wij verzamelen, gebruiken, bewaren en verstrekken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

We verzamelen alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk worden verstrekt via onze website. We gebruiken deze informatie alleen om onze diensten te verlenen en om de klantenservice te verbeteren.

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verhandelen of anderszins openbaar maken aan derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of verandering.

Als u meer informatie wenst over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@solarpods.nl.